۳ تا از روش های اصلی درمان جوش پوست سر؛ روش های پیشگیری از جوش سر